S.S.S.

MANTOLAMA NEDİR?

Mantolama dışarıdaki ısıyı içeriye sokmadan, içerideki ısıyı korumak amacı ile yapının bir nevi manto içine alınması, ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı yalıtımı, herhangi bir ısı köprüsü oluşmayacak şekilde , gerekli ısı izolasyon katsayısına ulaşmak için yapı dış yüzeylerine yapılan ısı izolasyonudur

SICAK İKLİMLİ BÖLGELERDE DE MANTOLAMA GEREKLİ MİDİR?

Mantolama (ısı yalıtımı) kışın ısınmak, yazın da serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan büyük bir tasarruf sağlar. Yapıların ısınması için nasıl ki enerji harcanıyorsa, soğutulması ve serinletilmesi için belli bir miktar enerji harcanır. Sıcak bölgelerde gerekli olan bu elektrik enerjisi ısınma için ihtiyaç duyulandan yaklaşık 3 kat daha pahalıdır. Bundan dolayı sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka mantolama (ısı yalıtımı) yapılmalıdır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 1 Ocak 2011’den itibaren 5627 sayılı Enerji verimliliği kanununa göre her binanın Enerji kimlik belgesi sahibi olması gerekmektedir. Alınan enerji kimlik belgeleri alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir.

SADECE DIŞ CEPHEDE YAPILAN YALITIM YETERLİ MİDİR?

Bir binada tüm cepheler ile birlikte, taban ve çatıya da ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Sanıldığının aksine ısı kayıpları veya kazançlarına, sadece cephede değil çatı ve tabandan iletilen ısı da önemli ölçüde neden olmaktadır. Binanın zemini donatılı beton elemanı olduğundan zemin, ısı köprüsü etkisi gösterir ve bina kolonlarından çektiği ısıyı hızlı bir şekilde toprağa ileterek ısı kaybına sebep olur.

Diğer yandan bina içerisinde ısınan hava da fiziksel olarak daha yükseğe , çatı katına yükseldiğinden çatıdan ısı kayıpları da fazla olmaktadır.

Kat aralarında düz plak döşeme yerine izolasyon sağlayacak yapı elemanları kullanılmalı, çatı katlarının döşemeden veya mertek seviyesinden ısı izolasyonu yapılmalıdır. Ayrıca pencerelerin iklim bölgesine göre doğrama ve çift cam olarak doğru seçilmiş olması gerekmektedir.

DÜBELLER TAŞIYICI ELEMANLARA ZARAR VERİR Mİ?

Mantolamada ısı yalıtım levhalarının mekanik tespiti için kullanılan dubeller betonarme yapı elemanlarında pas payı denilen ve demirlerin korozyona uğramasını engellemeyen kısım içerisinde kalır.Taşıyıcı elemanlara ulaşmadığı için zarar vermez.

DIŞ CEPHE KAPLAMALARININ ÖMRÜ NE KADARDIR?

Dış cephe kaplamanın (mantolamanın) ömrü; doğru uygulama ve uygun malzeme ile binanın ömrü kadardır.

YALITIMDA KULLANILAN MALZEMELER BİNANIN NEFES ALMASINI ENGELLER Mİ?

Bu tür iddiada bulunan kişiler konuya bilimsellikten uzak yaklaşıp kimi rakip sektörlerin yönlendirmesi ile bunu söylemektedirler.Kaldı ki iddia edilenin aksine ısı yalıtım malzemeleriyle yapılan mantolama ile binanın taşıyıcı elemanlarının dış hava koşullarının yıpratıcı etkisinden korunması ve aşırı ısı farklarından doğabilecek gerilmelerden korunması sağlanır. Yazın sıcak kışın da soğuk dış ortam havası, mantolama ile korunmayan binanın yapı elemanlarında genleşme ve büzülmelerden dolayı gerilmeler oluşturur. Bu gerilmeler zamanla yapı elemanlarında kılcal çatlamaların ortaya çıkmasına sebep olur. Mantolma ile, bu kılcal çatlaklara dış ortamdan sızabilecek suyun hem donarak daha büyük çatlamalara yol açmamasının hem de demir donatıya ulaşarak korozyona sebep olmasının önüne geçilmesi sağlanmış olur.

S.S.S.

SU YALITIMI NEDEN GEREKLİDİR?

Binalarımıza nüfuz eden su, yapılarımızın taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasına neden olur. Su yalıtımı uygulaması, binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasını, suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

SU YALITIMI MALİYETLİ BİR UYGULAMA MIDIR?

Su yalıtımının maliyeti yapılacağı yapının şekli, uygulamanın yöntemi ve daha bir çok etkene bağlı olarak değişiklik göstermektedir.Bu nedenle maliyet ile ilgili net rakamlar belirtmek zor olacaktır.Ancak bir fikir vermek gerekirse, yeni yapılan yapılarda su yalıtımı maliyeti bina maliyetinin en az %1'i en fazla % 3'ü kadar düşünülebilir . Fakat sağlayacağı fayda bu maliyetin çok daha fazlası olacaktır .Dikkat edilmesi gereken bir husus ise, inşaat sırasında değil de sonradan yapılacak su yalıtımının ilave maliyetler nedeniyle (hafriyat,drenaj,fazla işçilik vb) daha pahalıya mal olacağıdır.

BİNANIN TEMELİ SU İLE HEHANGİ BİR TEMASDA BULUNMUYOR. YİNE DE SU YALITIMI YAPILMASI GEREKLİ MİDİR?

Zeminde olmasa bile, toprak rutubeti ve yerüstü suları zamanla temelde korozyona (paslanma) neden olabilir. Bu nedenle temel ve perde duvarlara su yalıtımı yapılması gereklidir.

SU YALITIMI NERELERE UYGULANIR?

Temeller ve zemine oturan döşemeler, balkonlar, teraslar, eğimli çatılar, banyo, lavabo, wc gibi ıslak hacimler, içme suyu depoları, kullanım suyu depoları, suni gölet ve havuz gibi yapılar, istinat duvarları, kanaletler, otoparklar, otoyollar, raylı sistemle taşımAcılık yapılan yollar, tüneller, arıtma tesisleri, köprü ve viyadükler, çöp atık alanları vb. alanlar başta olmakla birlikte yapılarımıza suyun girebileceği neredeyse tüm alanlarda su yalıtımı yapılır.

SERAMİK KAPLAMA YAPARAK SU YALITIMI SAĞLANABİLİR Mİ? 

Seramik, su geçirmeyen bir kaplama malzemesidir; fakat bir su yalıtım malzemesi değildir. Su yalıtımı uygulamaları, kesintisiz olarak su yalıtım malzemeleri ile yapılır. Banyolarda yapılan fayans ve seramik uygulamaları, birçok karonun yan yana dizilmesi ile yapılmaktadır. Birbiriyle temas eden karoların birleşim yerleri suyun geçebileceği yüzeyleri oluşturur. Bu sebeple seramik karolar ile yapılan uygulamalarda su yalıtımı sağlanamaz. Su yalıtımı sağlamak için, önce tekniğine uygun olarak su yalıtım malzemeleri uygulanır ve tüm işlemler tamamlandıktan sonra üzerine seramik kaplanarak uygulama tamamlanır.

ÇATIMIZDA KİREMİT VEYA ŞINGIL BULUNUYOR SU YALITIMI YAPTIRMAYA GEREK VAR MIDIR? 

Kiremit, şingıl vb. malzemeler çatı kaplama malzemeleridir. Çatı kaplamaları su geçirmeyen malzemelerden yapılsa da, çok sayıda küçük kiremitlerin birleşim yerleri suyun geçebileceği boşluklar oluşturur. Ayrıca, rüzgâr veya çatıda yapılan işlemler dolayısıyla kiremitlerin kırılması da olasıdır. Çatı kaplamaları kesintisiz olarak uygulanamadıklarından su yalıtımı sağlamaz. Dolayısıyla çatılarda su yalıtımı, kiremit veya şingıl gibi çatı kaplama malzemelerinin altına mutlaka su yalıtım malzemelerinin kesintisiz olarak uygulanması ile sağlanır.

SU YALITIMI DEPREME KARŞI BİR TEDBİR OLARAK GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Depremde binaların yıkılma nedenlerinden biri de, su yalıtımı olmayan yapıların taşıyıcı kısımlarının suya maruz kalarak zayıflamasıdır. Bu sebeple, inşaat aşamasında su yalıtımı yapılan binalarda zemine uygun inşaat tekniğinin gerçekleştirilmesi, uygun yapı malzemelerinin kullanılması ve binanın taşıyıcı kısımlarına kullanım sırasında zarar verilmemesi durumunda su yalıtımı uygulamaları, binaların depreme karşı dayanıklılıklarını korumasını sağlar. 

S.S.S.

SES YALITIMI NERELERDE YAPTIRILIR?

Ses yalıtımı;Gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken alanlarda (konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri vb.), Çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken alanlarda (jeneratör, hidrofor, kalorifer, yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb.), Kullanım koşulu sese bağlı alanlarda (sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve ses kayıt stüdyosu vb.) yapılmalıdır

SES YALITIMI NASIL YAPILIR? 

Yapıyı planlarken ses yalıtımı dikkate alınmalıdır. Ayrıca yapıların duvar, döşeme, tavan, cam ve doğrama gibi elemanları belirlenirken ses yalıtım özelliği yüksek olan malzemeler kullanılmalıdır. Ses yalıtım malzemesi kullanılarak alt ve üst kat seslerinin geçişi ile komşu duvarlardan geçen sesler de engellenir.

ÜST KOMŞUMDAN GELEN SESLERE KARŞI NASIL SES YALITIMI YAPTIRABİLİRİM? 

Ses yalıtımı yapılırken, gürültü problemlerinin çözümleri gürültünün bulunduğu yerde aranmalıdır. Çünkü gürültü yayıldıkça kontrol edilmesi zorlaşır. Üst komşunuzdan kaynaklanabilecek ayak sesleri ve darbe seslerine karşı yapılması gereken en etkin çözüm komşunuzun döşemede önlem almasıdır. Komşunuzun uygulama yapmaması durumunda gürültü, duvar ve tavanınız vasıtasıyla yayılmış olacaktır. Komşunuzdan kaynaklanan gürültü sorununuzun çözülebilmesi için, tavanda ve ortak kullanılan duvarlarda ses yalıtımı yaptırılmalıdır.

YAPI ELEMANLARININ KÜTLE OLARAK AĞIR OLMASI DAHA İYİ BİR SES YALITIMI SAĞLAR MI?

Yapı elemanlarının  yoğunluğu ile ses yalıtımına katkıda bulunduğu doğru kabul edilmektedir. Ancak farklı ürünlerden, içerisinde hava boşluğu ve yalıtım malzemesi kullanılarak oluşturulan hafif kompozit sistemlerle de çok yüksek değerlerde hava Yoğuşumlu ses yalıtımı sağlanabilmektedir.

ISI YALITIM MALZEMELERİ AYNI ZAMANDA SES YALITIMI İÇİN DE KULLANILABİLİR Mİ?  

Isı yalıtım malzemelerinin bir kısmı(örnek; taş yünü) ses yalıtımı yapabilmektedir. Ancak ses yalıtımı için ses yalıtım malzemelerinin kullanılması gerekmektedir.

YOĞUN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNİN OLDUĞU BİR CADDE ÜZERİNDE OTURUYORUM. SES YALITIMINI NASIL SAĞLAYABİLİRİM?

Yapının ses köprüsü oluşturmasını engelleyecek biçimde, doğramaların yenilenmesi, duvarlarda ve döşemelerde alınabilecek ses yalıtım tedbirleri ile pembe gürültü dediğimiz insan sesleri ve araç kaynaklı trafik gürültülerinden büyük ölçüde arındırılmış (azaltılmış) bir eve sahip olunabilir.

S.S.S.

Test Sıkça Sorulan Sorular