ISI İZOLASYONU

SU İZOLASYONU

SES İZOLASYONU

YANGIN İZOLASYONU

Dış Isı Yalıtımı Teras ve Çatı Akustik Yalıtım Yangın İzolasyonu
İç Isı yalıtımı Havuz ve Depo İç Duvar Yalıtım  
Teras ve Temel Temel ve Perde Dış Duvar Yalıtım  
Çatı Yalıtımı Dere İzolasyonu    
                                              İÇ ISI YALITIMI
YENİ MEVCUT YAPILARIN ISI KAYBEDEN DIŞ DUVARLARININ İÇTEN YALITIMINDA MARDAV YALITIM A.Ş. SİSTEMLERİ STYROFOAM IB Levhaları ile Yapılarda İçten Duvar Yalıtımı
Bazı durumlarda yalıtım levhalarının dıştan uygulanması mümkün değildir. Veya yalıtım levhalarının içten kullanımı çok daha faydalıdır. Mevcut binaların kalitesini yükseltirken özellikle dış cephenin dış görünüşünün korunması gerekiyorsa, dıştan yalıtım yapmak mümkün olmayabilir. İçten yalıtım özellikle çok sık kullanılmayan, devamlı ısıtılmayan yapılar (spor, konferans ve tiyatro salonları vs.) için önemli avantaj sağlar: bu yapılar asgari enerji tüketimi ile ısıtılabilir.Styrofoam IB yalıtım levhaları kalıcı ve verimli yalıtım sunar. Levhaların pürüzlü yüzeyi sayesinde çimento bazlı sıva veya yapıştırılan son kat kaplamalar (alçı, levhalar, seramik) için uygun bir yüzey teşkil eder.


Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar
İçten yalıtılan bir cephe duvarının doğru projelendirilmesi için mevcut duvar yapı elemanlarının özelliklerinin bilinmesi gerekir. Yalıtım duvar yapısının iç yüzeyine, sıcak olan tarafına tatbik edildiği için duvar yapısı daha ciddi sıcaklık değişikliklerine maruz kalacaktır. İçten ısı yalıtım yapılırken ısı köprülerine daha fazla dikkat edilmelidir. Kesişen yapı elemanlarının yalıtımı (duvarlar, döşeme ve duvar birleşimleri) olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Styrofoam’un uygun buhar geçirgenlik direnci sayesinde, yalıtımın iç yüzeyinde ve duvar yapısındaki yoğuşma genellikle kritik seviyelere ulaşmaz. Normal iç sıcaklık ve nem şartlarına
( 20 C Sıcaklık, %50-60 bağıl nem) dayanan hesaplamalar sonucunda oluşan az miktarda yoğuşma, buharlaşma döneminde kuruyarak yok olur.

Yalıtımın altındaki duvar dolgu malzemesi oldukça iyi yalıtım özelliklerine sahip yapı elemanlarıyla yapılmışsa, yapıda genellikle yoğuşma olmaz. Yüksek bağıl nemi olan odalarda (yüzme havuzu, çamaşırhane vs.) yalıtımın iç tarafına bir buhar kesici katman yerleştirilmelidir. İçten yalıtılmış odaların kullanımında bağıl hava nemini istenen seviyede muhafaza edebilmek için gerekli asgari hava değişimini sağlama üzere düzgün olarak havalandırma yapılmasına dikkat edilmesi gerekir. Islak ve nemli ortamlarda (banyo, çamaşır odası, mutfak gibi) SYTROFOAM levhaları kullanıldıklarında, nemden etkilenmedikleri için, son kat kaplama malzemesinin (seramik gibi) kullanılması, yalıtım performansı bakımından bir sakınca teşkil etmez.
Uygulama
Dışa bakan duvarların iç yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak. Styrofoam IB levhaları kenarlarına sürekli, orta kısımlarına öbekler halinde yapıştırıcı kullanılarak içten bütün yüzeye yapıştırılır. İç duvar yüzeyi düzgün ise tüm yüzeye taraklama yöntemiyle yapıştırma tavsiye edilir.
Yapıştırıcı malzemeler aşağıdaki temel şartları yerine getirmelidir:

Yapıştırıcının herhangi bir buhar tutucu veya kesici özelliği olmamalıdır.
Styrofoam levhalarla birlikte sadece bunlara uyumlu solvent içermeyen yapıştırıcılar kullanılmalıdır.
Mevcut bir duvarın yüzeyi yapıştırmaya uygun değilse, levhalar ayrıca mekanik olarak tutturulmalıdır. Yatay yapılara (tavanlara) montaj yapılırken mekanik tespit yapılması gereklidir.
Perde beton duvarlarda, styrofoam IB levhaları (ısı köprüleri uygulamasında tarif edildiği şekilde ) kalıp içine konabilir, dolayısı ile daha sonra yapıştırmaya gerek kalmaz. Styrofoam IB ile içten duvar yalıtım tekniği aşağıdaki gibidir.
 

Uygulama-1

Uygulama-2

Uygulama-3